Les Bouteilles

Bistronomique - Nantes


Les Bottes,一家餐厅,Talensac市场附近的酒商,开业超过20年

一般信息

菜肴

自制, 传统美食, 新鲜产品

经营类型

Bistronomique

服务

私人租用, 无线上网, 阳台

支付方式

Apple Pay, Paiement Sans联系人, 欧洲卡/万事达卡, 现金, 签证, 借记卡

营业时间

星期一

关闭

-

09:00 - 15:00 * 18:30 - 23:00 *

星期六

10:00 - 12:00 * 18:30 - 23:00 *

星期日

关闭

* 仅预订

地点